Ulgi i dodatki dla rodziców – kolejne zmiany w holenderskim prawie podatkowym 2015!

2015 to zdecydowanie rok zmian w holenderskim prawie podatkowym. Pisaliśmy już o zmianach, które w szczególności dotkną cudzoziemców (czytaj więcej), dzisiaj z kolei poruszymy temat zmian w prawie podatkowym, które dotkną osoby posiadające dzieci. Jeżeli więc wychowujesz dziecko, zachęcamy do przeczytania dalszej części artykułu.

Ulgi i dodatki związane z wychowywaniem dzieci – zmiany w holenderskim prawie podatkowym 2015

W dotychczasowym (starym) systemie obowiązywało w sumie 10 ulg i dodatków na dziecko, natomiast w teraźniejszym (nowym) systemie pozostało już tylko 4-y dofinansowania!
Ponadto, osoby, które samotnie wychowują dziecko i pobierają zasiłek, poprzez pewnego rodzaju regulacje zostaną bardziej zmotywowane do znalezienia pracy.

Uściślając:

 1. ma zostać uproszczony system,
 2. rodziców niepracujących ma zmotywować i zachęcić do znalezienia pracy,
 3. a tych najbardziej potrzebujących – wesprzeć finansowo.

W 2015 roku przestają obowiązywać ulgi i dodatki, takie jak:

 • Nowe prawo podatkowe 2015 odnośnie ulg i dodatków dla rodziców wychowujących dzieci.

  Zobacz, z jakich ulg i dodatków holenderskich możesz skorzystać w 2015 roku, jeżeli wychowujesz dziecko.

  Zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego (Ouderschapsverlofkorting)

Należy zaznaczyć, że tutaj zmienia się tylko sprawa finansowa, gdyż samo prawo dotyczące urlopu rodzicielskiego pozostaje bez zmian. Pobieranie tegoż zasiłku nie zawsze łączyło się z faktycznym urlopem rodzicielskim, w związku z tym uznano go za nieefektywny.

 • Ulga dla samotnego rodzica (Alleenstande ouderkorting)

Była to ulga, która dedykowana była osobom samotnie wychowującym dziecko, nie posiadających partnera finansowego. Obecnie zastąpiono ją utworzeniem dodatkowego budżetu na dziecko, tzw. kindgebonden budget.

 • Dodatek dla rodziców samotnych, zarabiających minimalną krajową płacę (Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders)

Co prawda, dodatek ten już przestał obowiązywać, jednak samotni rodzice nadal mają prawo do otrzymywania zasiłku dla samotnych rodziców. Ponadto, nie posiadając partnera fiskalnego, mogą dalej ubiegać się o prawo do dodatkowego budżetu (kindgebonden budget).

 • Odliczanie w zeznaniu podatkowym alimentów na dziecko (Aftrek levensonderhoud voor kinderen).

Ten punkt jest trochę sprzeczny – niby od 1 stycznia 2015 przestaje obowiązywać możliwość odliczenia alimentów w zeznaniu podatkowym, jednak możliwe jest odstępstwo od tej reguły – kwestia ta może zostać dostosowania do indywidualnych przypadków.
Przy okazji przypominamy o konieczności rozliczenia podatku holenderskiego za 2014!

 • Dodatek na uczące się dziecko (Tagemoetkoming in de oderwijsbijdrage en schoolkosten)

Jest to dodatek na dziecko uczące się poniżej 18 roku życia tzw. WTOS, które przestało już obowiązywać. Z drugiej strony, został podwyższony budżet na dziecko w wieku 16 i 17 lat.

 • Dodatek na niepełnosprawne dzieci, mieszkające w domu rodzinnym (Tagemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen)

Dodatek ten mieścić się będzie w podstawowym zasiłku rodzinnym, lecz rodzice, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, będą mogły starać się o podwojoną stawkę zasiłku.

Obowiązujące ulgi i dodatki dla rodziców w 2015 roku to:

 1. Zasiłek rodzinny kinderbijslag;
 2. Dodatek na dziecko (budżet na utrzymanie dziecka do 18 roku życia) – kindgebonden budget;
 3. Dodatek z tytułu opieka na dziecko – kinderopvangtoeslag;
 4. Ulga podatkowa na dziecko poniżej 12 roku życia związana z wysokością dochodów rodzica – inkomensafhankelijke.