Minimalne wynagrodzenie w Holandii wg stawek wiekowych – styczeń 2015

W Holandii płaca minimalna (minimumloon) uregulowana jest prawnie, a jej wysokość ustala się dwa razy w roku (1 stycznia oraz 1 lipca), a nie tak jak w Polsce raz do roku. Stawki ustalane są według wieku.

Minimalne wynagrodzenie w Holandii

Minimalne wynagrodzenie w Holandii ustanawiane jest dwa razy do roku 1 stycznia i 1 lipca, wg stawek wiekowych.

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA!! Minimalne wynagrodzenie w Holandii od 1 lipca 2018 r.

 

Wzrost płacy minimalnej w styczniu bieżącego roku nie jest może znaczący, jednak należy zaznaczyć, że bez względu na wiek pracownika, pracodawca może ustalić inne – wyższe stawki (dotyczy to również osób, które mają mniej niż 23 lata).
Podane w poniższej tabeli dane, to płaca minimalna, którą każdy pracodawca w Holandii musi zapewnić pracownikowi od 1 stycznia 2015 roku. Ustawowa stawka płacy minimalnej dotyczy pełnego wymiaru czasu pracy, który uregulowany jest dla danej branży. Przeważnie jest to jednak wymiar sięgający od 36 do 40 godzin tygodniowo.

Szczegóły minimalnego wynagrodzenia w Holandii obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku podane są w poniżej tabeli, według stawek wiekowych. Wynagrodzenie pracownika, który jest zatrudniony w Holandii i ma więcej niż 23 lata – nie może być niższe, niż uregulowana stawka płacy minimalnej.

W przypadku gdy osoba pracująca w Holandii ma poniżej 23 lat, może być rozliczana wg stawki płacy minimalnej dla młodzieży.

Uregulowana płaca minimalna dotyczy także osób wykonujących pracę na terenie Holandii, które zatrudnione są przez polskie firmy oraz agencje pracy tymczasowej.

Przepisy te dotyczą także osób, które są zatrudnione w systemie akordowym. Najczęściej dotyczy on osób – prac, które wykonywane są sezonowo.

 

Minimalna płaca brutto za miesiąc, tydzień i dzień pracy w Holandii, obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku:

Wiek Stawka miesięczna Tygodniówka Dniówka
23 i więcej €  1.501,80 €  346,55 € 69,31
22 lata € 1.276,55 € 294,55 € 58,91
21 lat € 1.088,80 € 251,25 € 50,25
20 lat € 923,60 € 213,15 € 42,63
19 lat € 788,45 € 181,95 € 36,39
18 lat € 683,30 € 157,70 € 31,54
17 lat € 593,20 € 136,90 € 27,38
16 lat € 518,10 € 119,55 € 23,91
15 lat € 450,55 € 103,95 € 20,79

Minimalna płaca brutto za 1 godzinę w Holandii obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku:

Wiek 36 godzin 38 godzin 40 godzin
23 i więcej € 9,63 € 9,12 € 8,66
22 lata € 8,18 € 7,75 € 7,36
21 lat € 6,98 € 6,61 € 6,28
20 lat € 5,92 € 5,61 € 5,33
19 lat € 5,05 € 4,79 € 4,55
18 lat € 4,38 € 4,15 € 3,94
17 lat € 3,80 € 3,60 € 3,42
16 lat € 3, 32 € 3,15 € 2,99
15 lat € 2,89 € 2,74 € 2,60

Ważne!

Tak jak wspomnieliśmy wyżej – podane w powyższej tabeli dane to minimalne zarobki brutto (przed potrąceniem podatku), jaki musi zapewnić Wam holenderski pracodawca.

Jeżeli masz jakieś dodatki, zasiłki czy też potrącenia – nie należy ich łączyć z płacą minimalną – jest to całkowicie inna kwestia.

Pracując w Holandii (i nie tylko) powinieneś otrzymywać od pracodawcy pasek wynagrodzenia. Kwota brutto powinna znajdować się tuż pod kwotą netto, czyli tą po opodatkowaniu.