Prawo podatkowe w Holandii – zmiany w 2015 roku

Rok 2015 przyniósł wiele zmian w różnych sferach życia i pracy w Holandii. Zmiany te dotknęły także holenderskie prawo podatkowe, które raczej na pewno nie ucieszą cudzoziemców wyjeżdżających do Holandii na prace sezonowe. Więc jakby nie było, zmiany te dotyczą dużej większości polaków.

Czego dotyczą zmiany w holenderskim prawie podatkowym w roku 2015?

Ustawy i młotek sędziowski

Zmiany w holenderskim prawie podatkowym najbardziej dotkną osoby, które wyjeżdżały do sezonowych prac.

Zmiany w holenderskim prawie podatkowym w 2015 roku skierowane są w szczególności do cudzoziemców, czyli tzw. „buitenlands belastingplichtige”, jak już wyżej wspomnieliśmy.

Główną zmianą w prawie podatkowym jest jednak „kiezen voor binnenlandse belastingplicht”, czyli możliwość wybrania prawa podatkowego na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelom Holandii, co już w ubiegłych latach sprawiło, że większość polaków mogła korzystać z wielu różnego rodzaju odliczeń i ulg.

Jednak niestety wraz z dniem 1 stycznia 2015 roku, wielu osobom korzyści te zostały odebrane. Już wyjaśniamy, co m.in. było tego przyczyną…

Otóż osoby określone jako buitenlands belastingplichtige w holenderskim prawie podatkowym, czyli osoby mieszkające poza granicami Holandii, ale posiadające dochody holenderskie albo majątek ulokowany w Holandii będą mogły dalej być traktowane na tych samych zasadach co obywatele Holandii (binnenlandse belastingplicht), jednak tylko w przypadku, gdy minimum 90% dochodów danej osoby będzie pochodziło z Holandii.

Rozlicz swój podatek i otrzymaj ewentualny zwrot pieniędzy!

Centrum tłumaczeń i rozliczeń holenderskich

Dutchables. Rozliczanie podatku holenderskiego

Zadzwoń: +48 608 003 828 lub napisz: office@dutchables.pl
Szczegóły oferty na www.dutchables.pl, zapraszamy!

Jak łatwo wywnioskować – osoby wyjeżdżające do Holandii na prace sezonowe w celach zarobkowych i nie przybywających przez większą część roku w Holandii – nie będą mogły skorzystać z przywileju jakie niesie binnenlandse belastingplicht.

Zmiany te są już w sumie wdrożoną częścią zmian rozpoczętej już kilka lat wstecz kampanii, której głównym zamiarem było ograniczenie wyprowadzania holenderskiego kapitału przez obcokrajowców. Co więcej, zmiany te dotyczą nie tylko holenderskiego prawa podatkowego, ale także różnego rodzaju zasiłków, dodatków i dofinansowań.