Jak wyliczyć długość zasiłku dla bezrobotnych? Przykład.

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule: „Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych WW-uitkering”, holenderski zasiłek WW-uitkering możesz maksymalnie pobierać przez okres 38-miu miesięcy (czyli 3 lata i 2 miesiące), który składa się z dwóch części:

  1. zasiłek podstawowy (basisuitkering) – trwa maksymalnie 3 miesiące,
  2. zasiłek rozszerzony (verlengde uitkering) – jego okres trwania jest uzależniony od Twojego stażu pracy.

Oczywiście aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych z Holandii musisz spełniać określone wymagania, o których pisaliśmy w artykule wyżej zalinkowanym. Dowiesz się z niego także o tym gdzie się udać, by go złożyć, ile wynosi, jak długo czeka się na decyzję oraz kiedy zostaje on wypłacany.

Zobacz również jak prezentuje się bezrobocie w Holandii w 2015 roku. Zainteresowanych zapraszamy do lektury…

Bezrobotny mężczyzna szukający pracy

Aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, pamiętaj, że musisz zapisać się do Werkbedriif, jako osoba szukająca pracy!

Dzisiaj skupimy się bardziej na drugim członie, czyli jak wyliczyć rozszerzony zasiłek dla bezrobotnych (verlengde uitkering) na podstawie naszego stażu pracy (Jareneis).

Należy zacząć od tego, że aby móc wykorzystać tę procedurę wyliczenia zasiłku dla bezrobotnych, muszą zostać spełnione określone warunki. Kluczowym wymogiem w tym przypadku jest konieczność przepracowania co najmniej 4-rech lat w ostatnich 5-ciu latach.

Wskazówka: Należy przepracować minimum 52 dni, by rok został uznany jako przepracowany.

Mogą liczyć się także lata, w których pobierałeś zasiłek niepełnosprawności lub opiekuńczy, ale to są przypadki, które zostają rozpatrzone indywidualnie.

Jak wyliczyć długość rozszerzonego zasiłku (verlengde uitkering) na podstawie stażu pracy – przykład

Jeżeli powyższe wymagania są przez Ciebie spełnione, to ilość przeprowadzonych przez Ciebie lat, powinna być odzwierciedleniem długości zasiłku, który Ci się należy.

Np. w przypadku, gdy przepracowałeś 8 lat, należy Ci się maksymalnie 8 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych WW-u.

Ponadto, długość zasiłku uwarunkowana jest również od tzw. „zatrudnienia fikcyjnego” oraz „zatrudnienia rzeczywistego”.

Fikcyjne zatrudnienie – czym jest i jak je wyliczyć?

Jest to okres liczony od roku po ukończeniu 18 lat do 1998 roku. Obliczyć je możesz według następującego wzoru:

fikcyjne zatrudnienie – 1998 – (Twój rok urodzenia) – 18

Np. Dla Pana Jasińskiego urodzonego w roku 1978 roku, zatrudnienie fikcyjne wynosi:

1998-1978-18 = 2 lata

Rzeczywiste zatrudnienie – czym jest i jak je wyliczyć?

Rzeczywiste zatrudnienie to z kolei ilość lat przepracowanych już po 1998 roku do roku poprzedzającego złożenie wniosku WW-u o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.
Oczywiście należy pamiętać o zachowaniu warunku minimalnej ilości dni przepracowanych (52 dni).

Np. Wracając do naszego Pana Jasińskiego, który został urodzony w 1978 roku, i który pracował bez żadnej przerwy od roku 1997, w którym został zwolniony, spełnia on powyższe kryteria.

Jak obliczyliśmy wcześniej jego fikcyjne zatrudnienie wynosi = 2 lata

Jego zatrudnienie rzeczywiste jest równe 12 lat, liczone w latach od 1998 do 2009 roku.

Pełne zatrudnienie, które osiągnął Pan Jasiński z naszego przykładu to 2 lata + 12 lat = 14 lat, więc wynika z tego, że maksymalnie będzie mógł otrzymywać holenderski zasiłek dla bezrobotnych przez okres 14 miesięcy.

Jak pisaliśmy w wyżej wymienionym artykule, swoje przepracowane lata w innym kraju np. w Polsce, także można wliczać. Oczywiście należy wtedy posiadać wszystkie świadectwa pracy lub formularz E301 (tzw. PDU1), o który możesz się ubiegać w polskim urzędzie pracy (dla Polski oczywiście).

 

Jeżeli masz problem z jakimkolwiek zagadnieniem związanym z pracą/zatrudnieniem w Holandii, zwróć się do Dutchables: http://www.dutchables.pl