Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii – WW-uitkering?

Jeżeli pracowałeś w Holandii i straciłeś pracę, masz prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, oczywiście przy spełnieniu określonych warunków.

Jakie warunki musisz spełniać, aby dostać zasiłek dla bezrobotnych? Gdzie masz się udać, aby złożyć wniosek? Jak długo możesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i ile on wynosi? Odpowiedź na te oraz inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu, zapraszam!

Gdzie zwrócić się w sprawie otrzymania zasiłku dla bezrobotnych WW-uitkering?

W przypadku bezrobocia, a także w sytuacji choroby w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych odpowiadają dwie instytucje:

 • UWV (Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych), oraz
 • WERKbedrijf UWV (Urząd Pracy i Zatrudnienia UWV).

UWV rozsądza, czy w przypadku utraty pracy lub choroby należy Ci się zasiłek z Holandii, z kolei WERKbedrijf UWV proponuje swoją pomoc w kwestii szukania nowej pracy w sytuacji, gdy straciliście pracę i jesteście bezrobotni.

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii – warunki otrzymania WW-uitkering

Aby móc w ogóle ubiegać się o zasiłek dla bezrobotny z Holandii, musisz spełniać następujące warunki:

 • byłeś legalnie zatrudniony w Holandii;
 • zostałeś zwolniony z obecnej pracy przez swojego pracodawcę, a nie na swoją prośbę. Ma tu także znaczenie to, czy pracę straciłeś ze swojej winy, np.zostałeś zwolniony dyscyplinarnie;
 • przepracowałeś 26 tygodni w ciągu ostatnich 36-ciu tygodni (przed utratą pracy). Nie ma tu znaczenia, ile godzin w ciągu tygodnia przepracowałeś;
 • straciłeś więcej niż 5 godzin tygodniowo pracy (jest także możliwe ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych za utracone godziny pracy);
 • masz ostatnią umowę o pracę, a także paski wypłaty z przynajmniej ostatnich 3-ech miesięcy (salaris);
 • możesz podjąć nową pracę (posiadasz zdolność do pracy);
 • W sytuacji, gdy zostałeś zwolniony z obecnej pracy w trakcie trwania kontraktu, niezbędne jest posiadanie listu informującego o zwolnieniu z pracy, czyli potocznie zwanego ontslag brief.

Jeżeli spełniasz wyżej podane warunki – masz prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Jak i gdzie złożyć wniosek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, nie musisz być zameldowany w Holandii, jednak meldunek bardzo ułatwia zarówno samo składanie wniosku, jak i kontakt z urzędem.

 • W przypadku, gdy jesteś zameldowany w Holandii:

Aby złożyć wniosek ubiegający się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku, gdy jesteś zameldowany w Holandii – powinno złożyć się go elektronicznie, korzystając ze swoich kodów DigID. Wniosek ten należy złożyć na stronie internetowej: www.werk.nl.

W przypadku, gdy nie masz kodów DigID, powinieneś wówczas zapytać się o nie, np. poprzez stronę www.digid.nl.

 • W przypadku, gdy NIE jesteś zameldowany w Holandii:
Bezrobotny mężczyzna szukający pracy

Aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz także zapisać się do Werkbedriif, jako osoba szukająca pracy!

Z kolei gdy, nie jesteś zameldowany w Holandii, spełniasz wyżej podane warunki i chcesz się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych – musisz udać się osobiście do urzędu pracy UWV w miejscu Twojego zamieszkania (decyduje o tym adres pobytowy, czyli kod pocztowy) w Holandii i poprosić o formularz WW-uitkering, wypełnić go oraz wysłać zgodnie z wymaganymi załącznikami do UWV.

Kolejnym krokiem jest konieczność zapisania się do Werkbedrijf jako osoby szukające pracy. Jeżeli jesteś zameldowany w Holandii, również możesz to zrobić dzięki użyciu swoich kodów DigID, natomiast osoby niezameldowane w Holandii – muszą zgłosić się osobiście lub telefonicznie z UWV.

Jak długo mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii jest wypłacany przez maksymalnie 3 lata i 2 miesiące (38 miesięcy w sumie) i minimum przez 3 miesiące.

W przypadku, gdy spełniasz warunek przepracowanych tygodni, który został opisany powyżej (przepracowałeś 26 tygodni w ciągu ostatnich 36-ciu tygodni (przed utratą pracy)) – należy Ci się 3 miesiące wypłacanego zasiłku.
Oczywiście okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy spełniasz warunek odnośnie przepracowanych lat, czyli: jeżeli w ciągu ostatnich 5-ciu lat, przed utraceniem pracy, pracowałeś przez przynajmniej 4 lata.

Do 1.01.2013 lata zalicza się jako przepracowane, jeżeli w trakcie ich trwania dostałeś wypłatę co najmniej za 52 dni pracy. Z kolei po 1.01.2013 roku, uznaje się rok za przepracowany, gdy w ciągu jego trwania otrzymało się wypłatę za przynajmniej 208 przepracowanych godzin.

Zgodnie z powyższym, jeżeli spełnia się podane warunki roczne, zasiłek dla bezrobotnych zostaje przedłużony o tyle miesięcy, ile zostanie zliczonych przepracowanych przez Ciebie lat (lecz nie może być dłużej niż 38 miesięcy!).
Warto zaznaczyć, że do długości przepracowanych lat można doliczyć także lata pracy z Polski. Oczywiście należy wtedy posiadać wszystkie świadectwa pracy lub formularz E301 (tzw. PDU1), o który możesz się ubiegać w polskim urzędzie pracy.

 

Kompleksowa pomoc dla osób zatrudnionych w Holandii.

Ile wynosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii?

Przeważnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii wynosi w pierwszym miesiącu ok. 75% wynagrodzenia oraz 70% wynagrodzenia w miesiącach następnych. Od otrzymanego zasiłku potrącana jest kwota vakantiegeld, która wynosi 8%. Nagromadzona kwota jest wypłacana przy końcu zasiłku lub w maju.

Ile czeka się na decyzję o przyznanie zasiłku WW-uitkering?

Przeważnie na decyzję o tym, czy otrzymamy zasiłek dla bezrobotnych w Holandii – WW-uitkering, czeka się do 4 tygodni.

Kiedy zasiłek WW-uitkering jest wypłacany?

Jeżeli otrzymamy pozytywną decyzję o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych WW-uitkering, pierwsza wpłata następuje już niedługo po jej otrzymaniu.

Z reguły obejmuje ona kwotę za pierwsze 2 tygodnie. Kolejny wypłaty zasiłku następują już za okres czterech tygodni.


Wkrótce dalszy ciąg artykułu, w którym znajdziesz szczegółowe informacje co należy zrobić, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w przypadku, gdy jesteś ubezpieczony w Holandii oraz gdy jesteś ubezpieczony w Holandii i chory, a także, gdy jesteś ubezpieczony w Polce i straciłeś pracę.

Wpis już dostępny! Zapraszamy do lektury: http://w-holandii.tyma.pl/jak-otrzymac-holenderski-zasilek-dla-bezrobotnych-ww-uitkering-cz-ii/