Bezrobocie w Holandii – 2015

Bezrobocie w Holandii już od kliku miesięcy pozostaje na tym samym poziomie, nie licząc okresu między wrześniem a październikiem, kiedy nieznacznie wzrosło.

Jak podaje Centralne Biuro Statystyczne – na dzień dzisiejszy bezrobocie w Holandii wynosi 6,9%.

Największe bezrobocie w Holandii odnotowano w roku 2013, gdzie aż 700 000 osób było bez pracy. Od tego czasu, bezrobocie w Holandii stopniowo się zmniejszało. W październiku bezrobotnych było 616 000 osób, a 421 000 z nich pobierało zasiłki. Najwięcej bezrobotnych stanowią osoby młode należące do przedziału wiekowego 15-25 lat – stanowią oni ok.  11,6% bezrobotnych.

Wyniki wysokie, jednak należy zaznaczyć, że Holandia jest krajem, który w tej kwestii może pochwalić się jednym z najlepszych wyników wśród krajów Europejskich.