Rozliczanie podatku holenderskiego za 2015 rok

Przypominamy o zmianach, które weszły w życie i dotyczą rozliczania podatku holenderskiego za 2015 rok. Zmiany zostały szczegółowo opisane w artykule:

Rozliczenie podatku holenderskiego – będzie trudniej rozliczyć się z dochodów aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku

W skrócie – urząd holenderski zrobił podział na podatnika zagranicznego oraz kwalifikowanego podatnika zagranicznego. Podatnicy zagraniczni nie mają prawa do ulg i odliczeń, za to kwalifikowani prawa te odzyskują – status ten wiąże się to z wyższymi stawkami za zwrot podatku.

Aby móc starać się o status kwalifikowanego podatnika zagranicznego musisz wykazać:

  • że jesteś obywatelem UE,
  • m.in. 90% dochodu jest uzyskane na terenie Holandii,
  • posiadasz wypełnione i podpisane przez polski urząd skarbowy zaświadczenie o dochodach.

Czyli jeżeli chcesz być traktowany na tych samych zasadach co obywatel Holandii w kwestii rozliczania podatku holenderskiego (a także korzystać z innych ulg), a nie jesteś zameldowany na terenie Holandii (lub byłeś, lecz tylko przez część minionego roku) – musisz wykazać, że minimum 90% dochodów pochodzi z Holandii. Wg nowych przepisów będziesz musiał także wykazać dochody uzyskane w innych krajach (jeżeli takie masz) lub wykazać, że nie uzyskałeś żadnych dochodów poza Holandią.

Jak to zrobić?

Musisz okazać specjalne zaświadczenie, które jest podpisane przez polski urząd skarbowy. Zaświadczenie możesz otrzymać tylko w momencie, gdy złożysz roczną deklarację PIT do polskiego urzędu skarbowego wraz z załącznikiem PIT ZG, który wyjawia uzyskane w Holandii dochody.

Ulgi podatkowe

W kwestii ulg podatkowych dodamy, że ogólna stawka zniżki podatkowej, tzw. „rozłąkowe” jest utrzymana na wysokim poziomie. Dotyczy ona wspólnego rozliczania się z dochodów z partnerem fiskalnym. Partner może uzyskać maksymalnie 2203 euro, jednak wota ta jest ona uzależniona od dochodów partnera fiskalnego oraz wysokości podatku zapłaconego przez osobę pracującą na terenie Holandii.

Partner fiskalny to małżonek lub osoba z którą jesteśmy zameldowani przez min. 6 miesięcy w danym roku podatkowym oraz spełniamy jeden z poniższych warunków:

  • podpisaliśmy kontrakt partnerski,
  • posiadamy wspólną nieruchomość,
  • posiadamy wspólne dziecko.

Kolejną wartą uwagi ulgą jest ta która dotyczy rodziców posiadających dziecko do 12 roku życia, którzy wykazują mniejsze dochody. Kwota podstawowa została zwiększona do 1033 euro – maksymalna kwota to 2152 euro. Należy zaznaczyć, aby uzyskany dochód rodzica o mniejszych dochodach wynosił minimum 4857 euro.

W rozliczeniu możemy uwzględnić również koszty związane z leczeniem, przebytymi szkoleniami oraz kursami. Aby było to jednak możliwe należy posiadać potwierdzenia płatności np. faktury, rachunki.

 

Mimo iż rozliczanie podatku holenderskiego jest obecnie trochę bardziej utrudnione niż wcześniej – warto i tak się starać o zwrot podatku holenderskiego, ponieważ można otrzymać całkiem ładny zastrzyk gotówki.