List od Belastingdienst – informacja o dofinansowaniach wysyłana elektronicznie

Pewnie wielu z Was otrzymało (bądź otrzyma) list od Belastingdienst, w którym holenderski urząd skarbowy informuje, że od tej pory wyliczenia wysokości dofinansowań będą wysyłane zainteresowanym w formie elektronicznej, a nie jak było to do tej pory – tradycyjnie, w formie papierowej. Dotyczy to tylko kwestii wyliczeń dofinansowań, inne listy nadal będą wysyłane w formie papierowej.

Informacje o dofinansowaniu otrzymasz logując się na stronie urzędu Belastingdienst lub do skrzynki elektronicznej Mijn Overheid.

Rozwiązanie ciekawe, jednak problemem jest fakt, że spora część zainteresowanych osób nie posiada tzw. Digid code, który jest niezbędny, aby móc zalogować się do wymienionych serwisów.

Dla wyjaśnienia – kod Digid code posiadają jedynie te osoby, które są zameldowane na terenie Holandii.

Zobacz też: Dofinansowania z Holandii 2016 – zmiany!

Co jeśli nie posiadasz kodu Digid Code?

Rodzi się więc pytanie – co z tymi osobami, które nie są zameldowane w Holandii, nie posiadają kodu Digid code, a chcą dowiedzieć się (mają do tego prawo!) jak zostało wyliczone dla nich nowe dofinansowanie. Jest to o tyle istotne, ponieważ w przypadku, gdy zostanie ono błędnie wyliczone przez holenderski Urząd Skarbowy – osoby te zostaną pozbawione możliwości sprawdzenia wyliczenia i w razie konieczności odwołania się do znalezionych błędów.

Przypominamy, że czas odwołania się od decyzji jest równy 2 tygodnie od momentu wystawienia wyliczenia.

Co więc z osobami, które nie posiadają Digid code, a chcą mieć kontrolę nad wysokością wypłacanego dofinansowania? Otóż jest możliwość dalszego otrzymywania wyliczeń tak jak do tej pory – tradycyjną pocztą, jednak chęć tą należy zgłosić do Belastingdienst.