Komu się należy Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego i jak się o niego ubiegać?

Każda osoba, która mieszka i/lub pracuje w Holandii powinna posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Dla tych osób, które posiadają niskie dochody, rząd przewidział dofinansowanie – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag, który częściowo pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem.

Wysokość dodatku do holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag

Czynnikiem wpływającym na wysokość dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag jest dochód, osiągnięty w danym roku podatkowym. Aby sprawdzić wysokość dodatku Zorgtoeslag w stosunku do otrzymywanych dochodów, zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem:

Roczny dochód Bez partnera finansowego Z partnerem finansowym
kwota na miesiąc 2016 kwota na miesiąc 2015 kwota na miesiąc 2016 kwota na miesiąc 2015
€ 19,000 € 83 € 78 € 158 € 149
€ 19,500 € 83 € 78 € 158 € 148
€ 20,000 € 80 € 72 € 156 € 143
€ 20,500 € 74 € 66 € 150 € 137
€ 21,000 € 69 € 61 € 144 € 132
€ 21,500 € 63 € 55 € 139 € 126
€ 22,000 € 58 € 50 € 133 € 120
€ 22,500 € 52 € 44 € 128 € 115

W jaki sposób otrzymać holenderskich dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby móc starać się o otrzymanie holenderskiego dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć wniosek. Następnie Holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst sprawdza, czy osoba składająca wniosek posiadała holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.

Doszły do nas informacje, że bardzo często zainteresowani, dostają od Belastingdienst negatywną odpowiedź zwrotną o przyznanie dofinansowania, ponieważ uważają, że dana osoba nie była ubezpieczona w Holandii.

W związku z tym, jeżeli jesteś pewny, że byłeś ubezpieczony w Holandii przez cały rok lub okres, w którym przebywałeś w Holandii – zgłoś to np. doradcom zajmującym się pomocą w uzyskaniu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag , najlepiej w przeciągu 6 tygodni od otrzymania negatywnej odpowiedzi od Belastingdienst. Obowiązuje prawo, które pozwala na wprowadzenie korekty dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego, do 5 lat wstecz.

Chcąc skorygować dane, należy dostarczyć:

  1. Decyzję Zorgtoeslag, którą otrzymałeś od holenderskiego Urzędu Skarbowego Belastingdienst (na dzień dzisiejszy za lata 2011 – 2016).
  2. Polisę ubezpieczeniową lub dowód wskazujący na to, że Twoje ubezpieczenie zdrowotne było opłacone np. wyciąg z konta.