• Home »
  • Aktualności »
  • Od 2016 r. holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst bierze się za windykację długów

Od 2016 r. holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst bierze się za windykację długów

Jak można przeczytać na stronie internetowej Belastingdienst: https://belastingdienst-in-beeld.nl/autoriteiten-polen-innen-nederlandse-toeslagenschuld/od dnia 1.01.2016 zostaną wprowadzone regulacje, które mają spowodować znacznie efektywniejszą i bardziej zorganizowaną współpracę pomiędzy polskimi organami skarbowymi a zagranicznymi.

W związku z tym, od tego momentu holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst będzie mógł „ścigać” osoby (fizyczne, prawne oraz wszystkie jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej), które aktualnie przebywają w Polsce (lub na terenie całej Uni Europejskiej) i mają jakiekolwiek zadłużenie (np. zadłużenie z dofinansowania do ubezpieczenia, z dodatków na dziecko, żłobek, czynsz oraz także te wynikające z rozliczeń podatkowych) względem Belastingdienst. Będzie to wykonalne ze względu na większą i znacznie sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi.

Jakimi informacjami mogą wymieniać się Urzędy Skarbowe w całej UE?

Wszystkie Urzędy Skarbowe na terenie UE mogą wymieniać się takimi informacjami jak:

  • adres zamieszkania,
  • adres siedziby firmy,
  • adres ruchomości i nieruchomości,
  • adres rachunków bankowych,
  • miejsce oraz rodzaj zatrudnienia,
  • miejsce oraz rodzaj prowadzonej działalności,
  • wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów.

Jak będzie wyglądał proces wzywania dłużników do zapłaty?

W przypadku Polski – Polskie Urzędy Skarbowe będą wysyłać do polskich dłużników odpowiednie pisma wzywające do spłaty swoich długów wobec holenderskiego fiskusa.

Podsumowując…

Jeżeli zjechałeś/aś do Polski i dalej pobierasz jakiekolwiek środki z dofinansowania w Holandii, które już Ci się nienależną – będziesz z dużym prawdopodobieństwem zobligowany do ich zwrotu wraz z dodatkowymi odsetkami.

Przestrzegamy te osoby, które chcą „wycisnąć” nielegalnie parę euro, myśląc że może nie zostanie to zauważone – prędzej czy później zostaniesz na tym przyłapany – im później, tym gorzej dla Ciebie, ponieważ będziesz musiał zwrócić Belastingdienst konkretną kwotę pieniędzy, która może ogromnie nadszarpać Twój budżet.