Jak żyje się w Holandii obcokrajowcom?

Jeżeli zastanawiasz się nad wyjazdem do Holandii, zobacz jak obcokrajowcy oceniają jakość życia w Holandii…

Holenderski portal dutchnews.nl przeprowadził w połowie kwietnia bieżącego roku ankietę, która miała na celu ocenienie obcokrajowcom, czy dobrze żyje im się w Holandii.

W ankiecie brało udział 1300 osób, które w Holandii przebywają już od co najmniej 5-ciu lat.

84% ankietowanych obcokrajowców oceniło jakość życia w Holandii jako bardzo dobrą, a nawet świetną! Tylko 7 osób zdeklarowało, że w Holandii jakość – warunki życia są raczej ubogie.

Dzięki przeprowadzonej ankiecie okazało się także, że słowo emigrant nie jest dobrze przyjmowane przez obcokrajowców przebywających w Holandii. Zdecydowanie wolą określenie „międzynarodowi” – 21% osób ankietowanych, również 21% woli używać swojej prawdziwej narodowości, z kolei 15 osób nazwało się allochtonami. Termin emigrant użyło 22% ankietowanych.