Wybory prezydenckie RP 2015 w Holandii

Przebywasz aktualnie w Holandii (nieważne czy tymczasowo, czy na też na stałe), a chciałbyś oddać swój głos w zbliżających się Wyborach Prezydenckich RP?

Bez problemu możesz to zrobić, jednak musisz się pośpieszyć, ponieważ będąc w takiej sytuacji, należy zgłosić to odpowiedniemu konsulowi do 7 maja, czyli do jutra!

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w Wyborach Prezydenckich RP 2015 w Holandii?

Dobra wiadomość jest taka, że możesz zgłosić chęć uczestnictwa w Wyborach Prezydenckich RP w Holandii nie wychodząc z domu. Możesz zgłosić się telefonicznie, telefaksem, telegraficznie w formie elektronicznej, dzięki aplikacji udostępnionej na stronie MSZ: www.ewybory.msz.gov.pl lub też w formie ustnej bądź pisemnej.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z aplikacji umieszczonej na stronie MSZ, będziesz zobowiązany do podania informacji jaki typ głosowania wybierasz – korespondencyjny lub osobisty, kraj, a także komisję w której chcesz oddać swój głos. Jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie, będziesz mógł z niej pobrać plik PDF – będzie to potwierdzenie, które zostanie także przesłane na adres e-mailowy, który podałeś w tym formularzu zgłoszeniowym.

Ze względu na coraz większą frekwencję osób przebywających za granicą, postanowiono utworzyć aż cztery obwody w Holandii, umożliwiające oddanie swojego głosu na Wyborach Prezydenckich RP, które odbędą się w przyszłą niedzielę, tj. 10 maja 2015 roku (ewentualna druga tura odbędzie się 24 maja).

Jakie dane trzeba podać w zgłoszeniu?

 • imię (imiona), nazwisko,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania (lub pobytu za granicą),
 • adres zamieszkania w kraju (miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo),
 • numer paszportu polskiego (ważnego) lub numer dowodu osobistego (w krajach należących do UE oraz w tych państwach, w których jest wystarczającym dokumentem tożsamości, by móc przekroczyć granicę) oraz miejsce i datę jego wydania.

Obwody głosowania w Wyborach Prezydenckich RP 2015 w Holandii

 1. Obwód numer 110:Urna wyborcza
  Haga I, Ambasada RP
  Alexanderstraat 25
  2514 JM Den Haag
 2. Obwód numer 111
  Haga II, Ambasada RP
  Alexanderstraat 25
  2514 JM Den Haag
 3. Obwód numer 112
  Amsterdam, Niderlandzki Dom Polski
  Keizersgracht 174-176
  1016 DW Amsterdam
 4. Obwód numer 113
  Breda, Polska Parafia przy Kościele Laurentius
  Ginnekenweg 333
  4835 ND Breda