Wstrzymano Ci holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Poznaj powód.

Od pewnego czasu coraz głośniej słychać o problemach polaków przebywających w Holandii, związanych z wstrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych lub nawet o nakazie zwrócenia całości pobieranego zasiłku. Czym jest spowodowana ta sytuacja?

Jak wynika z naszych informacji, beneficjent – osoba pobierająca zasiłek nie spełnia wymagań, które obowiązują ją do otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Często osoby te nie są nawet świadome swoich obowiązków, dlatego informujemy, aby dokładnie zapoznać się ze swoimi obowiązkami, zanim złożymy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Jednym z najczęstszych powodów wstrzymania zasiłku lub jego zwrócenia jest spowodowane niedosłaniem w terminie formularza o dochodach przez beneficjenta. Urząd tłumaczy to jako brak chęci do współpracy bezrobotnego z urzędem, czego następstwem jest zawieszenie wspomnianego zasiłku.

Ponadto, osoby bezrobotne powinny regularnie dostarczać potwierdzenie szukania przez nich pracy, czego również nie robią. Takie działanie może spowodować pomniejszenie zasiłku bezrobotnego nawet o 5-25%! Bezrobotny, który nie wykazuje chęci współpracy z urzędem może liczyć także na częstsze spotkania kontrolne.

Obowiązki osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych w Holandii:

Osoba pobierająca holenderski zasiłek dla bezrobotnych powinna:

  • odpowiadać na każdą korespondencję urzędu,
  • obowiązkowo stawiać się na każde wezwanie urzędu,
  • regularnie, co miesiąc dostarczać informacje o dochodzie,
  • regularnie przesyłać lub dostarczać potwierdzenie szukania pracy,
  • zawsze informować UVW o wszystkich zmianach związanych np. ze zmianą adresu, urlopem, podjęciu pracy, itp.

 

Rozliczanie podatku holenderskiego