Potrącanie pieniędzy z wynagrodzenia minimalnego zabronione od 1 stycznia 2017

Wraz z nadejściem nowego roku wejdzie w życie nowy przepis, który zabrania pracodawcom potrącać części wynagrodzenia tym pracownikom, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Nakaz ten będzie aktualny od 1 stycznia 2017 roku. Przypominamy również, że w tym samym dniu następuje również aktualizacja minimalnego wynagrodzenia w Holandii.

Do tego przepisu obowiązują jednak pewne wyjątki: pracodawca będzie mógł potrącać z minimalnego wynagrodzenia pracownika koszty związane z ubezpieczeniem oraz mieszkaniem, tylko w przypadku, gdy pracownik upoważni go do tego pisemnie.

Należy zaznaczyć, że opłata za lokum nie może wynieść więcej niż 25% aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Do obowiązków pracodawcy będzie należało udostępnienie kopi polisy ubezpieczeniowej.

Ci pracownicy, którzy posiadają ograniczone zdolności do pracy i udzielą upoważnienie pracodawcy, muszą liczyć się z tym, że będzie on potrącał im za takie opłaty jak:

  • podatek wodny
  • podatek od ścieków, a także
  • opłaty za media.

Rozwiązanie te jest o tyle dobre, że to pracodawca dba wówczas o wszelkie najistotniejsze i obowiązkowe opłaty, dzięki temu ochrania pracowników przed możliwością wpadnięcia w ewentualne długi.