Niższe podatki w Holandii dla rodzin z podwójnym dochodem

Z ostatnio opublikowanego raportu z dn. 15.02.2018r. dotyczącego badań CPB (Centraal Planbureau) wynika, że w Holandii występuje nierówność podatkowa w stosunku do gospodarstw domowych.

Centraal Planbureau to holenderski niezależny instytut badawczy, który zajmuje się opracowywaniem i analizą polityki gospodarczej zarówno dla rządu, jak i organizacji pozarządowych oraz publikacją prognoz gospodarczych.

Z raportu wynika, że rodziny, w których dwie osoby są aktywne zawodowo i zarabiające na utrzymanie rodziny, płacą w Holandii niższe podatki niż te, w których występuje tylko jeden żywiciel rodziny. O tym, że rząd stopniowo zwiększa ulgi podatkowe w Holandii dla rodzin z tzw. „podwójnymi dochodami” możemy zaobserwować już od 2005 roku. Powodem tej sytuacji jest zachęcenie przez rząd kobiet do wyjścia na rynek pracy.