Język niderlandzki (holenderski) zagrożony przez język angielski?

Nie da się ukryć, że angielski to bardzo popularny język na całym świecie, także często słyszany na ulicach Holandii. Czy jednak język niderlandzki (potocznie zwany holenderskim) jest zagrożony przez język angielski?

Z początkiem maja w gazecie „Trouw” został opublikowany najnowszy raport sporządzony przez Instytut Meertens – Instytut, który zajmuje się m.in. językiem holenderskim oraz całą kulturą „Taalunie” (unia j.niderlandzkiego), wspólnie z badaczami z Uniwersytetu w Gandawie, który uspokaja m.in. holendrów oraz wszystkich tych, którzy nauczyli się go lub stosują go w celach zawodowych, np. tłumacze języka niderlandzkiego (holenderskiego), że NIE jest on językiem zagrożonym przez angielski na świecie i raczej w najbliższym czasie sytuacja ta się nie zmieni.

Z raportu możemy dowiedzieć się, że badaniu poddano 7500 osób w Belgii i Holandii, których wypytano o ich użycie języka. Badanie wykazało, że język niderlandzki nadal dominuje w prawie każdym sektorze, a jego użytkownicy – uważają go za ładny język, który należy zachowywać i przekazywać dalej.

Możemy więc być spokojni o to, że język angielski nie stawi zagrożenia dla niderlandzkiego, przyjemniej w codziennym życiu. Na świecie posługuje się nim czynnie aż ok. 24 milionów ludzi. Według przeprowadzonych badań wynika, że posiada świetne uwarunkowania do przetrwania.

Badanie jednocześnie wykazało, że popularność języka angielskiego rośnie, jednak bardziej pod kątem zapoznania się z najnowszymi wiadomościami. 28% osób biorących udział w przeprowadzanym badaniu wykazało, że regularnie czyta wiadomości w innym języku niż język ojczysty.