Holandia – Normy czasu pracy

Holenderska Partia Pracy wyszła z propozycją zmiany normy czasu pracy w Holandii tak, aby w tygodniu były tylko cztery dni pracujące oraz trzy dni, które byłyby wolne od pracy… Brzmi super, ale to dopiero czas pokaże, czy pomysł wejdzie w życie.

Z pewnością wielu (jak nie cała) pracująca społeczność holenderska byłaby bardzo zadowolona z takiej zmiany, ponieważ wolny czas można byłoby na przykład spędzić z bliskimi.
Zmiany normy czasu pracy dotyczyłyby także Polaków pracujących w Holandii, którzy mogliby dłuższy weekend wykorzystać np. na częstsze zjazdy do domu, do rodziny.

Oczywiście logicznie rzecz biorąc – skrócenie czasu pracy prawdopodobnie będzie wiązać się z niższą pensją, ale wcale nie oznacza to, że będzie ona na nieprzyzwoitym poziomie.

Co na to pracodawcy?

Pracodawcy, cóż… gdyby taka aktualizacja przepisów zostałaby wdrożona w życie, poniekąd musieliby się liczyć z ryzykiem poniesienia pewnych strat. Dlaczego poniekąd? Ponieważ mieliby otrzymać wsparcie finansowe.

Jednak nie ma co gdybać na przyszłość, skupmy się na aktualnych normach czasu pracy, które obowiązują w Holandii.

Normy czasu pracy w Holandii – aktualnie obowiązujące!

Maksymalny czas pracy w Holandii

Maksymalny czas pracy w tygodniu wynosi 60 godzin. Pracownik na jednej zmianie może przepracować nie dłużej niż 12 godzin!
Należy zwrócić uwagę na to, że pracownik nie może pracować na maksymalnym wymiarze czasu w każdym tygodniu!

 

W przypadku dłuższego okresu czasu sytuacja prezentuje się następująco:

 • Tygodniowo w okresie 4-ech tygodni:
  około 55 godzin tygodniowo w okresie 4-ech tygodni. W zbiorowym porozumieniu (np. CAO) jest możliwe ustalenie innego, maksymalnego czasu pracy.
  Jednak uwaga! Pracownik nie może przepracować więcej niż 60 godzin w tygodniu!
 • Tygodniowo w okresie 16-stu tygodni:
  około 48 godzin tygodniowo w okresie 16-stu tygodni. W tym przypadku pracodawca i pracownik ustalają wspólnie, jaki będzie obowiązywał pracownika czas pracy w danym dniu i tygodniu.

Mężczyzna trzymający zegarCzas wolny – odpoczynek po czasie pracy

 • Po każdym dniu pracy, pracownikowi należy się nieprzerywany, 11-to godzinny okres czasu wolnego.
  Co prawda, gdy wymagają tego warunki pracy – może być on skrócony do 8 godzin, jednak nie częściej niż raz na 7 dni!
 • Jeżeli w tygodniu mamy 5-dniowy czas pracy, pracownikowi (po tym przepracowanym tygodniu) należy się 36-cio godzinny, nieprzerywany okres czasu wolnego.
 • Jest dozwolony dłuższy tydzień pracy, lecz tylko pod takim warunkiem, że w okresie 14-tu dni pracownik będzie miał co najmniej 72 godziny nieprzerywanego czasu wolnego. Jednak czas ten może zostać podzielony na 2 przedziały czasowe (w wymiarze 32-óch godzin co najmniej).

Przerwy śniadaniowe w pracy

Jeżeli pracujesz dłużej niż 5,5 godziny – masz prawo do minimum 30-min. przerwy, którą możesz podzielić na dwie piętnasto-minutowe przerwy.

Z kolei, jeżeli pracujesz dłużej niż 10 godzin – masz prawo do minimum 45 min. przerwy, którą również możesz wykorzystać na kilka mniejszych, wynoszących co najmniej po 15 min. I w tym przypadku, w porozumieniu zbiorczym (np. CAO) – dopuszcza się ustalenie mniejszej liczby przerw.

Praca w niedziele

Praca w Holandii w niedziele nie jest obowiązkowa, o ile nie wynika tak z kontraktu, który podpisał pracownik ze swoim pracodawcą.

Dutchables - Centrum rozliczeń i tłumaczeń holenderskichJednak należy wziąć pod uwagę, że praca w Holandii w niedziele jest dopuszczalna, jeżeli wymaga tego charakter pracy, np. policja, opieka zdrowotna, straż pożarna, branża gastronomiczna i hotelarska, czy też sektor przemysłu, w którym nie może zostać przerwany proces produkcyjny.

Zdarza się jednak tak, że praca w niedziele jest konieczna. W takiej sytuacji trzeba uzyskać zgodę rady zakładowej oraz samego pracownika, czy zgadza się na taki tryb pracy. Należy zaznaczyć, że pracownik ma prawo do przynajmniej 13-tu wolnych niedziel w roku. Może być ta liczba mniejsza, jednak pracownik musi wyrazić na to zgodę.