Belastingdienst – Błędy w rozliczeniach podatkowych 2014

Jak już pisaliśmy wcześniej w tym artykule, Belastingdienst na swojej stronie internetowej informował już kilkukrotnie w okresie rozliczeniowym roku 2014 (który trwa od 1.03.2014 – 1.05.2015 i później) o możliwych błędach, które zostały popełnione przez nich w rozliczeniach podatkowych.

Najczęściej błędy te dotyczą wyliczeń osób, które:

  • wysyłały kolejny raz swoje deklaracje podatkowe do holenderskiego urzędu w celu uzupełnienia brakujących danych lub w celu poprawienia zaistniałych w nim błędów. W tym przypadku błąd wynikał z wykorzystania przez nich danych tylko z pierwszego rozliczenia które otrzymali, nie uwzględniając najnowszego (poprawionego bądź uzupełnionego rozliczenia), które otrzymali później;
  • w 2014 roku uzyskały korzyści np. z udziału w spółkach lub też których partner fiskalny miał udział w spółkach „aanmerkelijk belang” krajowych i zagranicznych;
  • posiadały rozliczenia obejmujące także informacje o dochodach ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości poza Holandią;
  • w roku 2014 otrzymywały emeryturę lub zasiłek w których nie był wliczony loonheffing.

Powyższe cztery przypadki to tylko jedne z najczęstszych błędów, które zostały popełniane w rozliczeniach podatkowych w 2014 r. przez Belastingdienst, więc może ich być dużo więcej. Oczywiście urząd stara się jak najszybciej naprawić powstałe nieprawidłowości. Osoby, które zaliczają się do tych osób zostaną na pewno o tym fakcie poinformowane. Jeżeli masz problem z samodzielnym rozliczeniem podatku holenderskiego, najlepiej jest zlecić rozliczenie doświadczonej i rzetelnej firmie/osobie. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zostanie wypełniony poprawnie.